MEN CODE - KOD MODNEGO FACETA

Niezalogowany

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data publikacji: 0000-00-00

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu internetowego

www.mencode.pl

 

 

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Usługodawca serwisu www.mencode.pl zobowiązuje się zabezpieczyć podane przez Użytkownika dane osobowe, wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności oraz wykorzystywanie zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) i poniższymi zasadami Polityki Prywatności.

 

2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualny tekst jest stale dostępny pod adresem internetowym www.mencode.pl.

 

3.    W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z obowiązującą w Serwisie Polityką Prywatności, proszony jest o zaprzestanie korzystania z portalu www.mencode.pl.

 

II.            DANE OSOBOWE

 

1.    Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania podanych danych osobowych, jednakże Użytkownik jest zobowiązany zachować ich prawdziwość oraz dokonywać wszelkich aktualizacji w przypadku ich zmian.

 

2.    Użytkownik ma możliwość weryfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie oraz ich zmiany po zalogowaniu się do swojego Konta.

 

3.    Login Użytkownika, w momencie umieszczania Postów na Forum serwisu www.mencode.pl jest publicznie dostępny dla osób trzecich a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jego wykorzystanie przez Odwiedzających, pozostałych Użytkowników oraz inne osoby trzecie w jakikolwiek sposób.

 

4.    Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie  przez Usługodawcę następujących danych:

a)    adres IP,

b)    wywołany adres internetowy (URL),

c)    adres internetowy, z którego Użytkownik trafił na stronę www.mencode.pl,

d)    rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e)    innych informacji transmitowanych protokołem http.

 

5.    Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze Użytkownika niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), które okażą się niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w serwisie www.mencode.pl. Usługodawca zapewnia, iż pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych oraz nie ingerują w integralność systemu informatycznego Użytkownika. Ponadto Użytkownik ma możliwość ich usunięcia w każdym momencie, bez uzyskiwania do tej czynności dodatkowej zgody Usługodawcy.

 

6.    Postanowienia powyższe stosuje się również do Odwiedzających, jeśli jest to niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w serwisie www.mencode.pl.

 

III.           POZOSTAŁE INFORMACJE

 

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom, Kontrahentom i Reklamodawcom - których dane kontaktowe oraz akceptację Regulaminu oraz niniejszej Polityki prywatności posiada - wszelkich wiadomości komercyjnych i niekomercyjnych, w szczególności:

a)     odnoszących się bezpośrednio do serwisu www.mencode.pl (zmiany, wewnętrzne promocje, konkursy itd.),

b)     korespondencji indywidualnej, w formie papierowej bądź elektronicznej (z życzeniami, komentarzami, podziękowaniami itd.),

c)     informacji komercyjnych, których rozsyłka została opłacona przez Reklamodawców serwisu www.mencode.pl (reklamy, zaproszenia, kupony rabatowe itd.)

 

2.    Usługodawca umożliwia zaprenumerowanie bezpłatnego newslettera dotyczącego serwisu www.mencode.pl, przesyłanego w formie elektronicznej. Warunkiem uzyskania newslettera jest wyrażenie chęci jego otrzymania oraz podanie prawdziwych danych osobowych, w szczególności adresu e-mail, który zostanie dodany do listy mailingowej prenumeratorów newslettera.

 

3.    Usługodawca, w celu podniesienia standardu świadczonych usług w serwisie www.mencode.pl, organizuje cykliczne konkursy i promocje dla swoich Użytkowników. Przedmiot, czas trwania oraz szczegółowe warunki ustalane będą każdorazowo przez Usługodawcę, a informacje w tej sprawie zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.mencode.pl.

 

IV.          WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1.    Usługodawca oraz redakcja serwisu www.mencode.pl nadzoruje wiarygodność Kontrahentów oraz Reklamodawców, ale ich dane adresowe jak i szczegóły oferty można uznać za pewnie jedynie w momencie ich publikacji w Serwisie.

 

2.    Tym samym Usługodawca oraz redakcja serwisu www.mencode.pl nie odpowiada za aktualność zamieszczonych ofert czy reklam a Odwiedzający i Użytkownicy powinni zachować szczególną ostrożność w kontaktach handlowych dokonywanych pomiędzy sobą za pomocą Serwisu.

 

 

 

 

wiesz jak Men Code Club
partnerzy